Pitanja i odgovori

Da li osnivač doo može koristiti sredstvo u ličnoj svojini za potrebe društva, po osnovu kojeg može dobijati određenu kompenzaciju od društva u novcu (mašina, oprema i sl..)?

Osnivač doo može koristiti sredstvo u ličnoj svojini za potrebe društva ali da bi bi dobio određenu kompenzaciju za to mora da ispoštuje određenu proceduru. Pročitaj

Kako izmeriti zadovoljstvo kupca?

Zadovoljstvo kupca je najlakše izmeriti kroz upitnike, ali to ne daje tačne i pouzdane rezultate. Pročitaj

Koje su obaveze privrednih društava u vezi sa čuvanjem i upravljanjem poslovnom dokumentacijom?

U radu svake firme nastaje veliki broj dokumenata. Oni mogu biti interni, koji nastaju u firmi za potrebe firme ili eksterni, odnosno dokumentacija koja se razmenjuje sa drugima. Pročitaj

Da li se može upisati hipoteka na nepokretnost, koja nije upisana u katastar nepokretnosti?

Objekat u izgradnji, kao i poseban deo objekta u izgradnji (stan, poslovne prostorije, garaža, i dr.), bez obzira da li je već izgrađen, može biti predmet hipoteke, pod uslovom da je izdato pravnosnažno odobrenje za gradnju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Pročitaj

Kako da izmerim učinak zaposlenih u prodaji i koje metode se najčešće primenjuju u poslovnoj praksi?

Za merenje učinka u prodaji se u praksi najčešće koristi oko 10-ak metoda koje se kombinuju prema potrebama firme i ciljevima koje merenje učinka u specifičnim okolnostima ima. Pročitaj

Koji propisi uređuju upravljanje i čuvanje poslovne dokumentacije i u čijoj nadležnosti je nadzor primene ovih propisa?

“Zakon o kulturnim dobrima (sl.gl.RS. 71/94)” uređuje upravljanje i čuvanje poslovne dokumentacije. Pored ovog Zakona postoji i “Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ( sl.gl.RS . br. 80/92, 45/2016, 98/2016)”. Pročitaj

Koje podatke treba da sadrži deklaracija u slučaju kada proizvode jednog privrednog subjekta proizvodi i pakuje drugo pravno lice po osnovu ugovora o uslužnoj proizvodnji (u pitanju je trgovačka marka)?

Ukoliko se trgovac odluči da stavi svoje ime na deklaraciju proizvoda umesto imena proizvođača, on time preuzima obaveze u smislu poštovanja zahteva predviđenih zakonskom regulativom za proizvođača -Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009), Zakonom o bezbednosti hrane, Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011) i ostalim propisima. Pročitaj

Da li fizičko lice, državljanin Srbije, može registrovati doo u inostranstvu i kakav je poreski tretman svojine nad udelom i prihodima od udela (dividenda i sl...)?

Odgovor na ovo pitanje je sve zavisi da li Srbija ima potpisan bilateralni ugovor o privrednoj saradnji sa određenom zemljom i u njemu treba pogledati kako su regulisane obaveze državljanina Srbije, koji otvori firmu u inostranstvu (posebno poglavlje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja). Pročitaj

Kako da iskažem vrednost polovnih sredstava koje unosim u dvočlano doo?

Odlukom osnivača ili zakonskog zastupnika se mogu uneti polovna sredstva u kapital doo. Svaka firma je zakonski  obavezna da prati kontni okvir, koji propisuje država u kojoj to isto preduzece posluje. Pročitaj

Koja je razlika između SEO i AdWords-a?

SEO je akronim od reči Search Engine Optimization. Search Engine Optimization predstavlja trajan proces optimizacije internet prezentacije, tj. veb-sajta, dok je Google AdWords naziv za  platformu za internet oglašavanje u okviru Google pretrage. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!