Pitanja i odgovori

Koje su kazne za osnovne prekršaje za nepoštovanje propisa o postupanju sa poslovnom dokumentacijom?

Prekršajne kazne za privredna društva iznose 9.000 dinara. Pročitaj

Ko emituje bitkoin i kako se to radi?

Iza nacionalnih valuta stoje finansijske institucije, koje se bave emitovanjem i kontrolom tih valuta. Kod Bitkoina je to značajno drugačije. Bitkoin kreiraju “rudari” povezani u peer-to-peer mrežu. Pročitaj

Kako naći kvalifikovanog digital marketing - menadžera?

Prva stvar na koju treba obratiti pažnju kada počinjete potragu za osobom koja će vam voditi digitalne kampanje i održavati naloge jeste da li želite nekoga ko će sedeti u Vašoj kancelariji ili želite osobu koja će raditi na nekoj drugoj lokaciji. Pročitaj

Da li se u postupku izvršenja mora utvrditi ko raspolaže pravima (uključujući vanknjižna) nad predmetom izvršenja i da li je to uopšte od značaja za postupak izvršenja?

U postupku izvršenja mora se utvrditi da je nepokretnost slobodna od lica i stvari ili da u njoj živi izvršni dužnik s porodicom ili neki drugi neposredni držalac nepokretnosti. Pročitaj

Kakva je odgovornost poslodavaca kod naknade štete u slučaju povrede radnika i prevencija?

Poslodavac je dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete. Pročitaj

Da li je bitkoin priznat kao sredstvo plaćanja-valuta i gde (u kojim državama)?

Pitanje je složeno i zahteva osvrt na nekoliko aspekata. Bitkoin uglavnom nije prepoznat kao valuta, izuzev Japana, gde je prepoznat kao legalno sredstvo plaćanja. Regulative se značajno razlikuju od zemlje do zemlje. Pročitaj

Kako se vrši digitalizacija dokumentacije i koji su troškovi?

Digitalizacija dokumentacije vrši se tako što papirna dokumenta skenirate, pomoću skener ili multifunkcijskih uređaja. Tako skenirana dokumenta čuvate na računaru/serveru/cloud-u. Pročitaj

Kako proveriti da li postoji teret na objektu u izgradnji?

Postojanje tereta na objektu u izgradnji može se utvrditi uvidom u list nepokretnosti, koji izdaje nadležna Služba za katastar nepoketnosti. Pročitaj

Šta se dešava sa viškom isplaćene akontacije za porez na dobit, kada se po konačnom završnom poreskom bilansu utvrdi porez na dobit, koji je manji od isplaćene akontacije?

Višak  akontacije poreza na dobit  po konačnom  završnom poreskom bilansu  ostaje na računu poreza na dobit, predhodnih godina je bio isti poziv na broj, tako da su zaduživane akontacije za sledeću godinu skidane automatski. Pročitaj

Kako domaće pravno lice može aplicirati za državni podsticaj prilikom zapošljavanja novih lica i koje uslove mora da ispuni?

Najbolje je da firma, koje zeli da aplicira za podsticaje sve informacije prikupi direktno u razgovoru ili putem e-maila. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!