Pitanja i odgovori

Šta sve pravno lice može overiti kod notara?

Pravno lice može kod javnog beležnika da overi svu dokumentaciju za koju je propisana obaveza overe, u redovnom poslovanju ili prilikom postupka registracije pred Agencijom za privredne registre. Pročitaj

Da li se ugovorom o poslovnoj saradnji može preneti poreska obaveza na drugog potpisnika sporazuma, čime prestaje poreska obaveza prvog lica?

Ugovorom o poslovnoj saradnji se može preneti poreska obaveza na drugog  potpisnika sporazuma. Pročitaj

Koje su najveće berze bitkoina i ko kontroliše trgovanje?

Postoji pregršt specijalizovanih berzi, na kojima je moguće baviti se trgovinom Bitkoina i drugih kriptovaluta. Pročitaj

Na koji način proknjižiti troškove društva koje je vlasnik platio lično?

Stavka koja se nažalost sve češće sreće u bilansima firmi su nedokumentovani troškovi i troškovi za lične potrebe vlasnika firme. Zadatak knjigovodstva je da u poslovnim knjigama obuhvati sve troškove, koji su nastali ako ima informaciju o njima. Pročitaj

Da li obezbeđeni poverilac na nepokretnosti ima i prava na delu objekta, koji je dozidan u odnosu na nepokretnost za koju je uspostavljena hipoteka u izgradnji?

Kako predviđa Zakon o hipoteci, hipoteka se između ostalog odnosi i na poboljšanja i povećanja vrednosti nepokretnosti do kojih je došlo posle zasnivanja hipoteke. Pročitaj

Gde i kako mogu kupiti bitkoin?

Do bitkoina je moguće doći takozvanim rudarenjem i kupovinom. Pročitaj

Kako se najbolje edukovati o digitalnom marketingu u Srbiji?

Trenutno najbolji vid edukacije iz oblasti digitalnog marketinga predstavljaju specijalizovanje Facebook i LinkedIn grupe u kojima možete razmenjivati mišljenja, prodiskutovati o idejama i potražiti savet od kolega marketara. Pročitaj

Na koji način je moguća upotreba naziva strane države u poslovnom imenu društva?

Privredno društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom, koje je registrovalo u skladu sa Zakonom o registraciji. Pročitaj

Kakva je razlika između zvaničnih valuta, koje emituju centralne banke i bitkoina?

Glavna i osnovna razlika je što centralna banka, koja emituje određenu nacionalnu valutu ima u velikoj meri kontrolu nad tom valutom. Pročitaj

Da li se dužnik može zaštiti od prinudne naplate na imovini koja je nesrazmerno veća od vrednosti duga (preko 100 puta)?

Zakonom o izvršenju i obezbeđenu nije predviđen nikakav limit kada je reč o odnosu vrednosti imovine i duga. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!