Bez kategorije

Pisanje procedura u javnom sektoru

Nakon što je u decembru 2015. godine otvoreno poglavlje 32. koje se odnosi na finansijsku kontrolu, to je pokrenulo čitav sistem akcija koje vode ka odgovornosti u trošenju budžetskih sredstava, a bitan deo toga je interna revizija.

Nakon što je u decembru 2015. godine otvoreno poglavlje 32. koje se odnosi na finansijsku kontrolu, to je pokrenulo čitav sistem akcija koje vode ka odgovornosti u trošenju budžetskih sredstava, a bitan deo toga je interna revizija.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!