Ljudski resursi

Optimalna motivacija zaposlenih

Svaka osoba poseduje različite motivacione potrebe, koje je potrebno prepoznati kako bi stigli do nivoa optimalne motivacije.

Optimalna motivacija uključuje nekoliko faktora-težnju ka zadovoljenju psihološke potrebe za autonomijom (da posedujemo kontrolu nad svojim životom), povezanošću (sa ljudima) i kompetentnošću (kroz rast, učenje i prevazilaženje prepreka) u težnji ka dostizanju ciljeva, koji dovode do održivog osećaja dobrobiti, vitalnosti i energije.

Na koji način je moguće razvijati optimalno motivisanje?

Ovaj koncept ističe se po tome što motivaciju posmatra iz nešto drugačije perspektive. Naime, svaka osoba je motivisana samo je potrebno prepoznati kvalitet te motivacije. Ne postoji situacija u kojoj možemo reći da motivacija postoji. Dakle, uvek je prisutna, samo je pitanje u kom stepenu i kakvog je kvaliteta/modaliteta.

Zašto je važno razvijati optimalno motivisanje?

Ukoliko zaposleni nije zadovoljio ove četiri bazične potrebe, neće on/a biti jedini koji će trpeti posledice, već i njihovi rukovodioci, timovi i čitava kompanija. Motivisani zaposleni, pored toga što su učinkovitiji, poseduju viši stepen kreativnosti u radu i pokazuju više posvećenosti, usled koje se smanjuje procenat grešaka tokom samog rada. Razvijanjem optimalne motivacije, rukovodioci kreiranju zadovoljne pojedince i tako obezbeđuju produktivno poslovanje. Pored rukovodilaca, veliki deo odgovornosti za promenu je na zaposlenima. Kroz razvijanje svesti o spostvenim potrebama, povećava se i verovatnoća jasnijeg traženja zadovoljenja na iste, kao i verovatnoća da dobiju tačno ono što im je potrebno i u meri u kojoj im je potrebno.

 

Aleksandra Maravić

 

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!