Bez kategorije

Od 1. aprila se ukida dvostruko oporezivanje u poslovanju sa stranim kompanijama

Od 1. aprila počinje primena Zakona o porezu na dodatu vrednost koji bi trebao da otkloni dvostruko oporezivanje kao i neoporezivanje usluga koje privreda obavlja sa stanim kompanijama.

Od 1. aprila počinje primena Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji bi trebalo da otkloni dvostruko oporezivanje, kao i neoporezivanje usluga, koje privreda obavlja sa stranim kompanijama.

Prema trenutno važećem Zakonu o PDV-u, opšte pravilo je da se promet usluga oporezuje prema mestu pružaoca usluga, nezavisno od toga da li se usluge daju poreskim obveznicima ili onima koji to nisu.

Dosadašnja primena različitih pravila za utvrđivanje mesta prometa u odnosu na većinu evropskih zemalja dovodila je do duplog oporezivanja pojedinih usluga.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.