Finansijske usluge

Objavljen javni poziv za prodaju akcija u “Komercijalnoj banci”

Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za učešće u postupku prodaje akcija u “Komercijalnoj banci” putem tendera objavljen je na sajtu Ministarstva finansija.

Pozivom je predviđeno da ponuđači imaju rok da do 21. juna 2019. godine dostave Izjave o zainteresovanosti.

Učesnici koji su podneli Izjave o zainteresovanosti i koji ispunjavaju kvalifikacione kriterijume će biti informisani o tome pisanim putem i biće pozvani da nastave sa procesom.

Postupkom je predviđeno da Ministarstvo finansija, nakon što primi Izjave o zainteresovanosti, odluči o vrsti tenderskog postupka, u skladu sa relevantnom uredbom koja reguliše ovu materiju.

Detalji daljeg postupka će biti određeni odgovarajućom tenderskom dokumentacijom.

Izjavom o zainteresovanosti, učesnici na tenderu treba da dokažu da se bave bankarskom delatnošću u poslednje tri godine i da je vrednost ukupne active, koja se odnosi na bankarsku delatnost veća od milijardu evra na kraju 2018. godine (ako nije primenljivo, onda na kraju 2017. godine), ili da su prikupila sredstva u iznosu od najmanje 500 miliona evra u poslednjih 10 godina. Ili, mogu da dokažu i da upravljaju imovinom vrednom najmanje milijardu evra na kraju 2018. godine (ako nije primenljivo, onda na kraju 2017. godine), ili da su investitor poslednjih 10 godina kroz minimalno učešće u kapitalu od 20 odsto u najmanje jednoj bankarskoj grupi, čija je aktiva iznosila preko milijardu evra, u najmanje jednoj od datih godina investicionog perioda.

Na prodaju se nude akcije banke akcije koje predstavljaju ne manje od 50,1 odsto ukupnog broja običnih akcija izdatih od strane banke, sa mogućnošću sticanja najviše 13.997.686 običnih akcija izdatih od strane banke – što čini ukupno najviše 83,23 odsto ukupnog broja izdatih običnih akcija banke.

Podsećanja radi, ministar finansija Siniša Mali potpisao je 6. februara 2019. godine ugovor o konsultantskim uslugama s konzorcijumom koji predvodi investiciona banka “Lazard”. Ta konsultantska kuća pripremila je analizu finansijskog položaja banke i pripremu svih dokumenata za raspisivanje tendera.

Objava tendera je u skladu sa aktuelnim aranžmanom Instrument za koordinaciju politika (Policy Coordination Instrument), koji je potpisan sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!