O nama

Ekonomski online je poslovni portal koji svakodnevno objavljuje ekonomske vesti i korisne poslovne informacije, kao i stručni autorski sadržaj vezan za svakodnevno poslovanje i razvoj preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, kao i ostalih članova poslovne zajednice.

Naši čitaoci imaju priliku da koriste jedinstveni dnevni servis poslovnih vesti i poslovnog znanja, kao i da aktivno učestvuju u razmeni poslovnog sadržaja i ideja kroz forum i pitanja-odgovore.  

Redakcija:

  • Biljana Blanuša
  • Aleksandra Stojadinović
  • Aleksej Misailović

Stručni saradnici:

  • Prof. dr Nevena Krasulja
  • MSc Ivana Radojević Gujanica

Tehnička podrška:

  • Goran Popović
  • Dušan Vitaz

Marketing

  • Ana Ilić
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!