Propisi

Novim zakonom biće omogućeno da „Frikom” daje garancije za „Agrokor”

Izmene zakona o deviznom poslovanju uvode potpunu liberalizaciju kretanja kapitala, pa će građani Srbije moći da ulažu kapital u EU, a stranci na srpsko tržište, bez dosadašnjih barijera.

Preduzeća sa teritorije Srbije ubuduće će moći da odobravaju zajmove i dužnicima strancima, kao i da daju jemstva i druga sredstva obezbeđenja za kredite preduzećima iz inostranstva, kao i za kredite između stranaca – ali, pod uslovima i na način koji propisuje Narodna banka Srbije.

U praksi to znači da bi ubuduće domaća preduzeća, koja su u sastavu hrvatskog koncerna „Agrokor”, mogla hrvatskim preduzećima da obezbeđuju jemstvo za kredite. To do sada nije bio slučaj, tako da su „Frikom”, „Dijamant” i „Idea” bili zaštićeni od propasti ovog koncerna, piše “Politika”.

Ove izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju trenutno su u skupštinskoj proceduri, a predviđeno je da budu donete po hitnom postupku. Inače, budući zakon propisuje da se jemstva i kreditiranje stranaca mogu ograničiti propisom Narodne banke Srbije radi očuvanja javnog interesa ili finansijske stabilnosti, za pojedine slučajeve na osnovu ocene opravdanosti tih ograničenja.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!