Saobraćaj i transport

Novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju priprema za liberalizaciju tržišta

Štete kod osiguranja od autoodgovornosti jedan je od najčešćih razloga pritužbi građana na osiguravajuće kuće u Srbiji.

Nezadovoljavajući iznos isplaćene nematerijalne štete kod osiguranja od autoodgovornosti jedan je od najčešćih razloga pritužbi građana na osiguravajuće kuće u Srbiji, pokazao je poslednji izveštaj Narodne banke Srbije o zaštiti i edukaciji korisnika finansijskih usluga.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!