Poresko savetovanje

Nematerijalna imovina i transferne cene

U prethodnom tekstu, na primeru Kristijana Ronalda i kompanije ’’Nike’’, ukazalo se na značaj brenda i ostalih oblika nematerijalne imovine u međunarodnom oporezivanju. Sada će se na hipotetičkom primeru pokazati značaj nematerijalne imovine u oporezivanju srpskih kompanija.

Pretpostavimo da srpska softverska kompanija razvija online aplikaciju (oblik nematerijalne imovine) koju mogu koristiti korisnici širom sveta uz plaćanje mesečne pretplate. Zaposleni u srpskoj kompaniji razvijaju koncept aplikacije, obavljaju aktivnosti programiranja i održavanja aplikacije i istovremeno vrše marketing aktivnosti, poput promocije aplikacije, komunikacije sa korisnicima itd. Međutim, vlasnik srpske kompanije odlučuje da osnuje kompaniju na Kipru koja će biti formalni vlasnik aplikacije i kojoj će korisnici plaćati mesečnu pretplatu. Na taj način, celokupan profit od aplikacije ići će na Kipar. U skladu sa međunarodnim pravilima o transfernim cenama, koliki deo profita od aplikacije treba da pripadne srpskoj kompaniji?

Prema OECD pravilima o transfernim cenama, formalno vlasništvo nad nematerijalnom imovinom automatski ne donosi pravo na prinos po osnovu te imovine, već je potrebno utvrditi doprinos svakog od povezanih lica (srpske i kiparske kompanije) u kreiranju imovine. S obzirom da je kreiranje aplikacije u ovom slučaju isključivo zasluga srpske kompanije, celokupan profit od aplikacije bi trebalo da se ostvaruje i oporezuje u Srbiji. Kako bi se zadovoljio ovaj zahtev, poslovni model aplikacije se može organizovati na sledeće načine:

1.Formalno vlasništvo se vodi na srpsku kompaniju, koja fakturiše pretplate.

2.Formalno vlasništvo se vodi na srpsku kompaniju. Kiparska kompanija naplaćuje pretplate od korisnika, ali istovremeno srpskoj kompaniji plaća naknadu za korišćenje aplikacije (rojalitet). Putem rojaliteta, profit od aplikacije se prenosi sa Kipra u Srbiju.

3.Vrši se prenos imovine uz naknadu sa srpske kompanije na kiparsku kompaniju. Kiparska kompanija potom naplaćuje uslugu korišćenja aplikacije korisnicima. U ovoj opciji, neophodno je utvrditi visinu naknade za prenos imovine koja bi se postigla između nezavisnih lica. Jedan od načina je procena vrednosti aplikacije (sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova koje će aplikacija doneti – metod diskontovanih novčanih tokova).

Srećko Ćosović,                                

Konsultant, WTS Porezi i Finansije

 

WTS Porezi i Finansije d.o.o.http://www.wtsserbia.com/

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga multinacionalnim kompanijama, brzo-rastućim sistemima, kao i malim privatnim firmama i sveobuhvatna podrška u njihovom biznisu u Srbiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!