Finansijske usluge

Narodna banka Srbije obeležava 135 godina rada

Narodna banka Srbije ove godine obeležava 135 godina rada - od dana kada je pod imenom Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije, 2. jula 1884. godine, zvanično počela sa radom, kao akcionarsko društvo, do sada kao centralna banka Republike Srbije i jedna od najvažnijih institucija naše države.

Ove godine NBS obeležava i 90 godina od osnivanja Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, ali i 15 godina od osnivanja Centra za posetioce.

Tim povodom, Banka priređuje izložbu pod nazivom “Izbor iz zbirke dela likovne umetnosti – 135 godina NBS“, koja će od 4. do 27. jula biti dostupna široj javnosti u galerijskom prostoru u objektu na Slaviji, Nemanjina 17. Izložbu čine umetnička dela, nastala tokom 20. veka, naših poznatih slikara, koji zauzimaju značajno mesto u istoriji srpske i jugoslovenske umetnosti.

Podsećamo da je u vreme kada je srpska država, nakon oslobođenja od Turaka, svoje novovekovno postojanje započela  osnivanjem najvažnijih državnih i kulturnih institucija, novčani sistem Srbije karakterisalo odsustvo nacionalnog novca i upotreba čak 43 monete drugih država.

Zbog toga je postojala potreba za osnivanjem centralne banke, što se dogodilo tek tri decenije kasnije osnivanjem  Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije 1884. godine.

Banka je organizovana po ugledu na Belgijsku narodnu banku, koja je u to vreme važila kao obrazac savremenog organizovanja bankarske institucije.

O dugoj i svetloj tradiciji govori i podatak da je Narodna banka Kraljevine Srbije u prvo vreme bila smeštena u samom centru grada, u Knez Mihailovoj ulici,  a posle u reprezentativnom, namenski podignutom zdanju u Ulici kralja Petra, u kome je i danas.

Do 1920. godine Banka je poslovala kao kreditna ustanova, a od 1931. godine poverena joj je kao nova funkcija - monetarna politika, a kao druga - kreditna politika. Prvi i najvažniji zadatak Banke, koja u skladu s promenom imena države od 1929. godine deluje pod nazivom Narodna banka Kraljevine Jugoslavije, postaje staranje o novcu i održavanje njegove stabilnosti.

Za vreme Drugog svetskog rata Banka je obavljala poslove iz svog predstavništva u Londonu. U septembru 1946. godine Banka je nacionalizovana i od tada je obavljala svoje funkcije pod imenom Narodna banka Jugoslavije.

Zakonom za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora, koji je stupio na snagu 4. februara 2003. godine, Narodna banka Jugoslavije nastavlja dalje da radi kao organ države Srbije (NBS).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!