Finansijske usluge

MMF: Ekonomski rezultati Srbije su dobri, ali troškovi zarada rastu brže od nominalnog BDP-a

Tim Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji predvodi Jan Kes Martejn, posetio je Beograd u periodu od 3. do 15. oktobra 2019. godine radi razgovora o trećoj reviziji Instrumenta za koordinaciju politika (PCI). Na kraju posete, tim MMF-a je izdao sledeće saopštenje.

“Tim MMF-a je vodio konstruktivne razgovore sa vlastima Srbije i postigao dogovor na nivou tima o politikama koje su potrebne za završetak treće revizije instrumenta PCI. Očekuje se da su kvantitativni ciljevi za septembar 2019. ispunjeni, a sprovođenje strukturnih reformi je nastavljeno, mada uz kašnjenja u nekim oblastima. Dogovor zavisi od završetka ključnih radnji i odobrenja rukovodstva i Izvršnog odbora MMF-a. Razmatranje na Izvršnim odboru okvirno je zakazano za drugu polovinu decembra.

“Ekonomski rezultati Srbije su i dalje veoma dobri, uz pad nezaposlenosti na rekordno niske nivoe. Očekujemo da će realni rast BDP-a iznositi 3,5 procenata u 2019. i 4 procenta u 2020. godini, zahvaljujući snažnoj domaćoj potražnji. Inflacija se zadržala na niskom nivou i očekuje se da će se u 2020. kretati u donjoj polovini ciljanog koridora. Relaksirani stav monetarne politike i dalje je ispravan s obzirom na niske inflatorne pritiske“.

“Dobri fiskalni rezultati nastavljeni su u prva tri kvartala 2019. godine. Opšti nivo države zabeležio je suficit u periodu od januara do avgusta, javni dug nastavlja da pada, dok su prinosi na državne obveznice dostigli rekordno niske nivoe“.

“Vlada je usvojila rebalans budžeta, koji uključuje dodatnu kapitalnu potrošnju, jednokratnu isplatu penzionerima i povećanje plata u javnom sektoru. Iako ove mere ne ugrožavaju fiskalnu održivost, vlasti Srbije bi trebalo da pažljivo prate izvršenje budžeta do kraja godine kako bi se obezbedilo da deficit ostane u granicama predviđenim programom. Kada se radi o platama, davanje većih povećanja određenim grupama zaposlenih kako bi se oni zadržali, jeste opravdano. Međutim, ukupni troškovi zarada sada rastu brže od nominalnog BDP-a, i to drugu godinu uzastopce, što nije u skladu sa obavezama koje su preuzele vlasti Srbije u ovoj oblasti i našim savetima“.

“Tim MMF-a je postigao dogovor sa vlastima Srbije o ključnim parametrima budžeta za 2020. godinu, za koji se planira ukupni fiskalni deficit od 0,5 procenata BDP-a. Taj nivo bi obezbedio očuvanje fiskalne discipline i dalje smanjenje javnog duga. Ponovno uvođenje indeksacije penzija u 2020. godini obezbediće da sistem u većoj meri bude baziran na pravilima. Aktuelni planovi da se uvedu nova fiskalna pravila za period od 2021. godine  pomoći će da se očuvaju rezultati koje nije bilo lako ostvariti i obezbedi fiskalna održivost“.

“Finansijski sektor je i dalje stabilan. Problematični krediti u bankarskom sektoru zabeležili su pad do nivoa ispod 5 procenata, što je najniži nivo od 2008. godine. Okvir osiguranja depozita je ojačan. Razvoj tržišta kapitala i dalje promovisanje dinarizacije biće od važnosti za dalje unapređenje finansijske stabilnosti i podršku srednjoročnom rastu“.

“Strukturne reforme i dalje napreduju, ali je potrebna jača posvećenost realizaciji u nekim oblastima kako bi se podstakao potencijal Srbije za rast i ograničili fiskalni rizici. Ostvaren je napredak u reformi Poreske uprave, jačanju okvira za upravljanje javnim investicijama i privatizaciji Komercijalne banke. Međutim, reforme sistema zarada u javnom sektoru i okvira zaposlenosti u javnom sektoru suočavaju se sa znatnim kašnjenjima. Potrebne su dodatne aktivnosti u cilju jačanja rukovođenja i korporativnog upravljanja državnim preduzećima. Detaljna analiza cena električne energije je potrebna kako bi se obezbedio povraćaj celokupnih troškova“, navodi se u saopštenju tima MMF-a.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!