Društvo

Francuski institut: #LOVEISLOVE: NE DISKRIMINACIJI !

U Francuskom institutu u Beogradu u utorak 10. septembra biće otvorena Izložba “#LoveisLove : ne diskriminaciji ! ” u prisustvu ambasadora Francuske u Srbiji, šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu i predstavnika Parade ponosa i Da Se Zna !

Borba protiv kršenja ljudskih prava zasnovanih na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu jedan je od prioriteta politike Francuske u domenu ljudskih prava. I u okviru Ujedinjenih nacija Francuska je u potpunosti posvećena borbi protiv stigmatizacije i teškog kršenja ljudskih prava čije su žrtve osobe koje su lezbejke, gej, biseksualci/ke, trans i interseks osobe (LGBTI) u celom svetu.

Savet Evrope je jedina međunarodna i međuvladina organizacija koja je usvojila zvaničnu definiciju govora mržnje, zahvaljujući svom Komitetu ministara, kojim trenutno predsedava Francuska. Političke instance ove Organizacije – Parlamentarna skupština, Kongres lokalnih i regionalnih zajednica i Komitet ministara – usvojili su povelje i preporuke kojim se ustanovljavaju norme u domenu ljudskih prava, i  zemljama članicama upućuju direktive koje će im pomoći u borbi protiv govora mržnje i u podršci žrtvama.

U ovom kontekstu, Francuski institut u Srbiji i Ambasada Francuske u Srbiji, u saradnji sa kancelarijom Saveta Evrope u Srbiji, Beogradskom Paradom ponosa i udruženjem Da se zna!, želeli su da se pridruže aktivnostima s ciljem povećanja vidljivosti  LGBTQI osoba i proslave 70.-og rodjendana Saveta Evrope.

Izložba “#LoveisLove : ne diskriminaciji ! ” sastoji se od plakata kampanje Saveta Evrope protiv govora mržnje, kao i kampanje za promovisanje tolerancije prema LGBTQI osobama, koju je pokrenulo udruženje Da se zna!, uz podršku agencije McCann. Organizacioni komitet Parade ponosa u Beogradu predvideo je takođe i organizovanje radionica i konferencija.

Izložba će biti otvorena od 10. do 21. septembra, od 13:00 do 19:00 (ulaz slobodan).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!