Bez kategorije

LEAN filozofija i primena LEAN koncepta u logističkim operacijama

Lean filozofija predstavlja način razmišljanja, način menjanja svesti zaposlenih u smislu kontinualnog učenja i unapređenja procesa rada, kao i same ličnosti zaposlenog.

Lean filozofija predstavlja način razmišljanja, način menjanja svesti zaposlenih u smislu kontinualnog učenja i unapređenja procesa rada, kao i same ličnosti zaposlenog. Zaposleni u svojim ponašanjima usvajaju pravila i koncepte izvrsnosti definisane Lean filozofijom, što za posledicu ima unapređenje procesa rada, humanizacije rada i smanjenje troškova.

Polaznici će kroz obuku moći da se upoznaju sa gubicima koji nastaju u logističkim procesima pružanja usluga, prema principima LEAN filozofije i alatima koji se koriste, kako bi navedeni gubici bili eliminisani ili smanjeni na najmanju moguću meru, što će za posledicu imati povećanje profitabilnosti preduzeća.

Program se sastoji od 5 modula: 3 celodnevne radionice 17, 24. i 31. marta 2017. godine u hotelu Holiday Inn u Beogradu i 2 studijska materijala 23.03. i 30.03. 2017. godine u formi e-mail seminara.

Nakon završene obuke polaznici će:


 • Naučiti da definišu gubitke i vrste gubitaka u logističkim operacijama,

 • Biti osposobljeni da samostalno primene zlatna pravila Kaizen koncepta u radnim procesima,

 • Usavršiti proces komisioniranja robe zahvaljujući vežbama koje će proći na obuci: primena 5S,

 • Naučiti da razmišljaju i upravljaju kontinualnim unapređenjima,

 • Prepoznati najbolje načine za unapređenje rada kompanije kroz tumačenje MUDA, MURA I MURI,

 • Samostalno i u timu analazirati studiju slučaja uvođenja koncepta u maloprodajnom lancu,

 • Doći do rešenja za svoje preduzeće kako da unaprede proces rada i smanje trošak.

  Seminar je namenjen:


 • direktorima preduzeća i menadžerima logistike,

 • rukovodiocima skladištnih i transportnih operacija,

 • svim zaposlenima u lancu snabdevanja,

 • malim i srednjim preduzećima,

 • za sve zaposlene koji su zainteresovani za unapređenje logističkih procesa.


Predavač je dr Slobodan Antić, Docent Fakulteta organizacionih nauka.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.