Svet građevinarstva-nekretnina

Ključne minimalne mere i normativi u zaštiti na radu u građevinskoj praksi

Ono što je prvenstveno potrebno uraditi jeste urediti gradilište.

Najvažnije mere, koje se odnose na bezbedne i zdrave uslove rada na gradilištu su:

- Gradilište se obezbeđuje od pristupa nezaposlenih lica i od prilaza vozila, koja ne vrše prevoz za potrebe gradilišta.

- Gradilište mora biti tako uređeno da se na njemu može bezbedno obavljati rad i kretanje radnika, oruđa i uređaja za rad i transportnih sredstava.

- Građevinski radovi obavljaju se tako da se njihovim izvođenjem ne zagađuje okolina, a u slučaju buke, vibracija, izvođenja radova pod noćnim osvetljenjem, raskopavanja, pojava prašine, podzemnih i površinskih voda i ostalih pojava, koje mogu ugroziti okolne objekte i stanovništvo, preduzimaju se mere za njihovo otklanjanje ili dovođenje u dozvoljene granice.

- Gradilišni putevi po čvrstoći moraju biti prilagođeni voznim i ostalim sredstvima, koja se po njemu kreću.

- Pre početka i za vreme radova u zemljanim materijalima, ako postoji mogućnost pojave štetnih, zapaljivih ili eksplozivnih materija proverava se prisustvo ovih materija.

- Ako se u toku zemljanih radova naiđe na nepoznatu instalaciju, radovi se na tom delu obustavljaju.

- Posebne mere zaštite na radu pri izvođenju zemljanih radova jesu mere protiv obrušavanja, mere protiv nepovoljnog dejstva podzemnih i površinskih voda.

- Posebna pažnja se poklanja radovima na visini gde radove mogu izvoditi sposobni i obučeni zaposleni za tu vrstu poslova.

- Objekti u kojima se nalaze radne i pomoćne prostorije (kancelarije, laboratorije, radionice, prostorije za odmor i presvlačenje radnika, sanitarni čvorovi i sl.), zatim pomoćni objekti, uređaji i konstrukcije, proizvodni placevi, parkirališta, rezervoari sa tečnim gorivom, magacini za boce sa tehničkim gasovima pod pritiskom i drugi privremeni gradilišni objekti, smeštaju se u bezbedne prostore gradilišta, a ako to nije moguće moraju se sprovesti posebne mere zaštite na radu i pri kretanju radnika.

- Na mestu izrade visokog objekta, ispod radnih platformi postavljaju se prihvatne skele ili zaštitne mreže, koje su po pravilu sastavni deo skele ili uređaja za izradu i premeštaju se ili pomeraju zajedno sa njim. Kad se dimnjak zida sa unutrašnje strane, ostavljaju se radne platforme, na vertikalnom rastojanju ne većem od 3,0 m kao zaštita od pada predmeta.

 

 

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!