Kako se najbolje edukovati o digitalnom marketingu u Srbiji?

Osim standardnih vidova edukacije, koje nam nude Google Partners, Bing Ads, Hubspot i Facebook Blueprint  platforme, u Srbiji je veoma teško naći adekvatan kanal pomoću kog je moguće informisati se o oblasti internet marketinga. 

Digitalni Marketinghttps://www.digitalnimarketing.in.rs/

Digitalizator modernih marketing trendova

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!