Propisi

Kako se dostavlja Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO1)?

Zakonom o upravljanju otpadom definisana je obaveza za sve proizvođače (generatore) otpada da nadležnom organu redovno dostavljaju Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO1).

Pravna lica imaju obavezu da dostave podatke o generisanim i predatim količinama otpada kroz popunjavanje GIO 1 obrasca i to najkasnije do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!