1. May 2017.
Home / Preduzetništvo / Kako posluju uspešna preduzeća?
uspešna preduzeća

Kako posluju uspešna preduzeća?

Uspešna preduzeća dobro posluju zato što ne prave izolovane planove za poslovanje već integrišu ciljeve i aktivnosti, ostvaruju dobru strukturu komunikacije u okviru preduzeća i povezuju pojedinačne planove u veću celinu, što je osnov za rast i unapređenje poslovanja.

U razvoju malog i srednjeg preduzeća može se prepoznati nekoliko faza povezanih sa percepcijom vlasnika o ciljevima, težnjama i uspešnosti poslovanja.

  1. U prvom stadijumu razvoja fokus je na prodaji i sve aktivnosti su podređene prodajnom rezultatu i podizanju prodaje;
  2. Sledeći period povezan je sa kalkulacijom zarade i težnjom njenog maksimiziranja kroz podizanje prodajne cene;
  3. U trećem razdoblju dolazi se do zaključka da su mogućnosti za prodaju i podizanje zarade ograničene, pa se sprovodi optimizacija troškova;
  4. Preduzeće je dostiglo zrelu fazu poslovanja, kada vlasnici spoznaju da se maksimalni prinos na sredstva koja su angažovali postiže sveobuhvatnim pristupom prihodovne strane, optimizacije troškova i sagledavanjem izvora i strukture finansiranja.

Du Pont analiza i holistički pristup upravljanju preduzećem

Primena Du Pont analize omogućava donošenje efikasnih finansijskih odluka. Procesni pristup zagovara integraciju organizacionih delova, ciljeva, planova i aktivnosti, tzv. holistički pristup, svest o celoj organizaciji. Holistički pristup upravljanju obuhvata sve napore da se upravljanjem procesima omogući ostvarivanje strateških ciljeva poslovnog sistema.

Du Pont analiza predstavlja jedan od integrisanih sistema koji poslovanje preduzeća posmatra u celini, a ne samo preko pojedinih aspekata poslovanja.

Identifikovanjem procesa i  vezivanjem za faktor formule identifikuje se i uticaj procesa bilo na Obrt imovine ili Profitnu stopu, a u krajnjem smislu i na Prinos na sredstva koje je vlasnik angažovao, i to je glavni zadatak menadžmenta kompanije koja teže uspehu i unapeđenju.

Funkcionalno organizovanje kroz  profitne i cost centre, planiranje i praćenje planova  je model po kome rade uspešna preduzeća, ali uz maksimalno poštovanje sveobuhvatnosti i postizanja zajedničkih ciljeva kompanije, a ne pojedinačnih sektorskih.

Međutim, shvatanje pojedinačnog sektora o jednakosti ciljeva kompanije sa pojedinačnim ciljevima je dugoročni proces, koji zahteva izradu jasnih planova. Stav prema izradi planova se povezuje sa veličinom preduzeća, te:

  • Pozitivan stav imaju akcionarska društva i velika preduzeće je im praćenje planova predstavlja uspešan instrument za ocenu uspešnosti pojedinih delova preduzeća i njihovih menadžera;
  • Negativan stav je karakterističan za mala preduzeća jer smatraju da za planiranjem nema potreba, da to iziskuje velike trošove i napore;

Cost centri ili troškovni centri su zaduženi za planiranje svojih aktivnosti i troškova koji moraju da prate planirane prihodovne aktivnosti.

Kompanije iz segmenta mikro i malih preduzeća nisu naviknuta da planiraju troškove, pogotovo ne u dugom roku. Okvirnim planom troškova smatraju se ad hoc analize za veća ulaganja. Smisao planiranja troškova je da se za svaku organizacionu jedinicu utvrdi realan trošak potreban za izvršenje aktivnosti u cilju ostvarenja prihoda.

 

Biljana Lazarević, Senior Consultant u konsalting kompaniji “Casa Forte”.

Pročitajte još

indija

MMF:Indija bi mogla biti četvrta ekonomija u svetu

Indija bi, sedam decenija nakon što je stekla nezavisnost, mogla da zaseni svog bivšeg kolonijalnog vladara. Ta zemlja mogla bi ove godine da istisne Ujedinjeno Kraljevstvo iz "društva" vodećih pet ekonomija sveta, prema novoj analizi Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o projekcijama rasta.