Agro svet

Kako je država ograničila prodaju poljoprivrednog zemljišta rezidentima EU?

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu, znatno su pooštreni uslovi za fizička lica, državljane zemalja članica EU, u pogledu kupovine državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Srbije. Međutim, nedostatak poslednjih izmena zakona jeste činjenica da nisu regulisane situacije u kojima su kupci poljoprivrednog zemljišta pravna lica sa većinskim kapitalom fizičkih i pravnih lica rezidenata EU, što se u praksi mnogo češće dešava.

Narodna skupština Republike Srbije je 29. avgusta 2017. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu Službeni glasnik RS" br. 80/2017, koji je stupio na snagu dan kasnije, 30. avgusta, čija je primena počela već 01. septembra tekuće godine. Praktično jedina izmena postojećeg zakona, odnosi se na ograničenja fizičkih lica, koja su državljani zemalja članica Evropske unije u pogledu kupovine državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Srbije.

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“http://www.advokatskakancelarijacvjeticanin.rs/

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“ za svoj primarni cilj ima pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način, kao i razvijanje odnosa međusobnog poverenja sa svojim klijentima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!