Ljudski resursi

Kako izabrati najefikasniji liderski stil?

Liderski stil podrazumeva način na koji lider rukovodi svojim zaposlenima i radnim zadacima. Njega čini skup obrazaca ponašanja, koji predstavljaju različite kombinacije direktivnog i podržavajućeg ponašanja. Tako dobijamo četiri stila:

Instruiranje – U ovom liderskom stilu je stepen direktivnog ponašanja visok, dok je manje zastupljeno pružanje podrške. Ovakav stil je vrlo primenjiv u situacijama kada hoćemo da gradimo kompetencu kod zaposlenih za zadatke koje nisu radili ranije, a veoma su motivisani. Rukovodilac objašnjava način rada, korake, pokazuje i daje jasne instrukcije, pohvaljuje svaki napredak i učestalo prati zaposlenog.

Koučing – Ovde je visok stepen direktivnog ponašanja, kao i podrške. Lideri se bave i građenjem kompetenci i posvećenosti zaposlenog, kako bi se postigli rezultati. Zaposleni sada zna koliko toga još ne zna o datom poslu, zbog čega često dolazi do pada motivacije i/ili samopouzdanja. U tim trenucima, važno je da lider prepozna potrebe zaposlenog i da ga dodatno ohrabruje, jer još uvek nije dovoljno samostalan da sam izvršava predviđene zadatke.

Podržavanje – U ovoj fazi rukovođenja je sada pružanje podrške dominatno izraženo, dok je stepen direktivnosti nizak. Zaposleni generalno  vlada svojom oblašću, ima kontrolu nad svojim poslom. Međutim, da bi se njegova znanja i veštine iskazale u punom potencijalu, potreban mu je dodatan stepen posvećenosti. Takav pristup rukovodioca zahteva aktivno slušanje, pohvalu, traženje mišljenja, priznanje i tome sl.

Delegiranje – Pristup u rukovođenju u kome je slabo izražena, kako direktivnost, tako i posvećenost. U ovom trenutku više nema potrebe za davanjem dodatnih instrukcija, jer zaposleni potpuno samostalno vlada materijom. Lider delegira i prati kako se kreću rezultati. Uključuje se samo kada je potrebno. Ideja ovog stila jeste davanje slobode zaposlenom da obavi zadatak samostalno uz podsticaj da prevaziće dosadašnje rezultate.

Koji liderski stil primeniti zavisi od date situacije, odnosno od tačke u kojoj se zaposleni nalazi, kako u pogledu kompetence za određeni zadatak, tako i u pogledu posvećenosti za obavljanje istog.

Vilena Višnjić,  H.art Development Center

 

 

 

 

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!