Finansijske usluge

Jak dinar oborio javni dug za milijardu evra

Za prvih sedam meseci 2017. javni dug je smanjen za milijardu evra, sa 24,8 na 23,8 milijardi evra.

U odnosu na BDP, dug države je smanjen sa 73 na 65,2 odsto, a uzrok celokupnog smanjenja javnog duga je obračunske prirode i posledica jačanja dinara prema evru i dolaru. Naime, od početka godine, dinar je ojačao prema evru za oko pet odsto, a prema dolaru za čak 15 odsto, što se preračunato u evre odrazilo na smanjenje duga za nešto više od milijarde. 

S obzirom na to da je najveći deo javnog duga u stranim valutama - 41,2 odsto u evrima i 31,5 odsto u dolarima - promene deviznog kursa nose velike rizike u budućnosti, a postoji realan rizik od promene kursa na gore. Zanimljivo je da se pritisak na jačanje dinara dešava u situaciji kada imamo usporavanje privrednog rasta u odnosu na prošlu godinu i rast deficita platnog bilansa. 

Deficit tekućeg računa platnog bilansa u prvoj polovini godine iznosio je milijardu evra, što je za 48,3 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Deficit je i u trećem kvartalu nastavio da raste s obzirom da je izvoz usporio, a uvoz ubrzao, pa su se na godišnjem nivou skoro izjednačili. 

Razlozi za usporavanje opticaja novca mogu biti različiti, od stabilizacije privrede i političkog okruženja, zbog čega se duže zadržava novac i ne menja za stranu valutu do averzije prema riziku zbog čega se uzdržavaju od investicija. 

Dejan Šoškić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nekadašnji guverner NBS, ističe da se ovo jačanje dinara prema evru nije smelo dozvoliti jer je posledica priliva špekulativnog kapitala u državne dinarske obveznice.

"Aprecijacija dinara je štetna za domaću privredu i to za njen najzdraviji deo, neto izvoznike. Takođe šteti i stranim investitorima koji proizvode za izvoz i koji su manje konkurentni na svetskom tržištu. Verujem da je NBS to uvidela sa zakašnjenjem i smanjila je referentnu kamatnu stopu", ocenjuje Šoškić.

 

Izvor: b92

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!