Obrazovanje i posao

Izazovi u visokom obrazovanju - saradnja univerziteta i privrede

Kompanija „Casa Forte“ je veoma aktivna na polju spajanja nauke i prakse i ima pozitivnu saradnju sa nekoliko fakulteta: Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet u Beogradu, Poslovni fakultet Singidunum, Tehničko-metaloruški fakultet Beograd. Na temu benefita saradnje privrede i nauke razgovarali smo sa Prof. dr Lidijom Barjaktarović, vanrednim profesorom Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum.

Koji je po Vama jedan o važnijih izazova u visokom obrazovanju u Republici Srbiji?

Moje mišljenje je da bi trebalo da se unapredi saradnja univerziteta i privrede, odnosno da se u budućnosti primene iskustva uspešno uspostavljenih modela saradnje privrede i univerzitata u zemljama Evropske unije.

Koji su mogući modeli saradnje univerziteta sa privredom?

Na osnovu sprovedenih analiza i javno dostupnih podataka, u praksi su identifikovani sledeći modeli saradnje univerziteta i privrede: finansiranje specifičnih potreba konkretnih univerziteta i univerzitetske zajednice, zajedničko finansiranje studenata, zajednički akreditovani master program i zajednički koncipirani program celoživotnog učenja.

Da li možete da navedete konkretne uspešne primere saradnje univerziteta i privrede?

Naravno. Navešću nekoliko primera: Banco Santander iz Španije, UniCredit grupa iz Italije i Erste grupe iz Austrije.

Sredinom devedesetih godina prošloga veka, gospodin Emilio Botin, predsednik Banco Santander, doneo je odluku da bi banka trebalo da bude korisna za društvenu zajednicu u kojoj posluje. Sa uverenjem da je univerzitet osnovni kamen temeljac bilo koje zajednice i mehanizam, koji pomaže ljudima i kompanijama da ostvare prosperitet, Santander Univerziteti su započeli svoju delatnost u Španiji. Primeri saradnje sa partnerskim univerzitetima su brojni. Prvo, školarine, grantovi i nagrade za ostvarene rezultate istraživanja. Drugo, razvoj preduzetničkog razmišljanja i pomoć u zapošljavanju studenata. Treće, podsticanje internacionalizacije, pre svega, kroz međunarodnu razmenu studenata i profesora. Četvrto, finansiranje različitih specijalnih projekata i događaja iniciranih od strane akademske zajednice kao što su: Santander University Cycle Competition,  finansiranje studenata iz ugroženih grupa da učestvuju u međunarodnoj razmeni; specijalno oformljen novčani fond za razvoj digitalnih tehnologija koje unapređuju kvalitet života i rada u kampusu. I na kraju, u domenu finansijskih usluga,  specijalno kreirana ponuda Banco Santander studentima partnerskih univerziteta Santander.

Dalje, UniCredit grupa iz Italije je interesantna zbog  zajedničkog finansiranje studenata (University Bocconi Milan – finansiranje programa SDA Bocconi Full-time MBA: Prodigy Finance Loan Programme) i zajednički akreditovanog studijskog programa sa vodećim poslovnim školama u Evropi.

Finansijeri studentske školarine su, istovremeno, različiti investitori koje predvodi Prodigy Finance i poslovna škola SDA Bocconi School of Management. Osnovni kreditor klasičnog kredita za školovanje je Prodigy Finance, koji su osnovala tri diplomca INSEAD MBA studija 2007. godine shvatajući problem finansiranja usavršavanja mladih ljudi. Drugi investitori, koji uključuju i SDA Bocconi School of Management, obezbeđuju i/ili stipendiju i/ili sponzorstvo. Mogući korisnici kredita su studenti iz 150 zemalja sveta, uključujući postojeće i buduće studente Bocconi Univerziteta u Milanu. Krediti nisu obezbeđeni, odnosno ne traži se jemac/žirant, kolataral ili neka druga vrsta garancije. Nema jednokratne provizije za obradu kreditnog zahteva, niti za prevremenu otplatu kredita. Moguće je koristiti grejs period od tri do šest meseci ili od završetka nastave ili od poslednje tranše povlačenja kredita, u kome se ne plaća kamata.

Akreditovani master program iz korporativnog i investicionog bankarstva za zaposlene u UniCredit grupi je rezultat zajedničkog rada predstavnika UniCredit banke u kome su učestvovali predstavnici šest poslovnih škola u Evropi, koje je predvodila SDABocconi – School of Management iz Milana. Rukovodstvo UniCredit grupe je shvatilo da je neophodno da se kreira ovakav obrazovni program za zaposlene u UniCredit bankarskoj grupaciji kako bi se odgovorilo savremenim izazovima. To podrazumeva, prvo nove ambiciozne ciljeve grupacije u budućnosti. Drugo, inovativne zahteve klijenata koji posluju u dinamičnom ambijentu, odnosno proaktivno upravljanje budućim potrebama klijenata. Treće, spremnost zaposlenih na stalnu promenu, ali postupanje na jedinstven način unutar grupacije. To bi trebalo da obezbedi globalni pristup učenju i građenju budućih poslovnih odnosa, čime bi se ostvarila konkurentska prednost na tržištu i superioran kvalitet usluge za klijente.  I na kraju, kako bi sami polaznici obezbedili bolji doprinos za organizaciju u kojoj rade, predavači su profesori sa odgovarajućim praktičnim iskustvom iz šest poslovnih škola u Evropi lociranih u Italiji, Nemačkoj, Austriji, Turskoj i Poljskoj.

Erste grupa je vredna pomena zbog zajednički akreditovanog master programa Social Innovation and Management Programme sa Vienna University of Economics and Business. Partneri programa su: Erste Stiftung fondacija, kao inicijator,  Vienna University of Economics and Business - The Competence Center for Nonprofit Organizations and Social Entrepreneurship, kao akademski partner, i “la Caixa” Banking Foundation, kao partner za primenu.

Akademski partner je organizacioni deo Bečkog Univerzieta, koji predstavlja spoj istraživanja i prakse u različitim interdisciplinarnim projektima, pre svega, fokusiranim na neprofitno upravljanje i društveno-odgovorno preduzetništvo.

Master program se fokusira na dalji razvoj menadžerskih kompetencija, kao što su resursi i inovacije, planiranje i implementacija, održavanje uspeha i na kraju lokalni fokus na savremene izazove.  Polaznici master programa mogu biti isključivo po pozivu partnerskih institucija.

Predavači su, pre svega, iz struke koja se bavi nazivom programa, više ih je iz prakse, dok akademsku zajednicu predstavljaju profesori poslovnih škola i instituta koji se bave predmetnom tematikom. Akademski predavači dolaze sa 40 različitih fakulteta. Program se održava na 13 različitih lokacija u centralnoj i istočnoj Evropi.

Koje su preporuke za unapređenje saradnje univerziteta i privrede?

Može se zaključiti, na osnovu prethodno navedenih uspešnih priča u Evropskoj uniji, da postoji ogroman prostor za ostvarenje sinergetskih efekata svih zainteresovanih strana. Najvažniji element saradnje je to što se precizno definiše šta je svrha, cilj i ishod zajedničke saradnje.

U slučaju finansiranja specifičnih potreba konkretnih univerziteta i univerzitetske zajednice, može se uočiti da su predstavnici privrede prepoznali da bi trebalo da budu korisni za društvenu zajednicu u kojoj posluju, i da su univerziteti osnovni kamen temeljac društva, koji obezbeđuje prosperitet. Opšti ciljevi predstavnika privrede su da pomognu visokoškolske ustanove u stalnom unapređenju ponude (i operativnom izvođenju) studijskih programa i nivoa digitalizacije, podrže internacionalizaciju studenata i profesora, ohrabre inovacije i promovišu kulturu preduzetništva kod studenata i povećaju stepen zaposlenja na tržištu rada.  

U slučaju zajedničkih akreditovanih master studijskih programa može se uočiti više trendova. Prvo, privreda je inicijator kreiranja odgovarajućih programa i posebnu pažnju posvećuje izboru visokoškolske ustanove, koja će da realizuje zajednički program. Ovde je ključno što su predstavnici privrede  identifikovali koja su konkretna znanja i veštine neophodne za njihove zaposlene, kako bi na odgovarajući način odgovorili na savremene zahteve tržišta, odnosno potrebe postojećih i potencijalnih klijenata. Dalje, kompanije  direktno vrše proces regrutovanja i selekcije zaposlenih, a potom i praćenje razvoja, preko službe ljudskih resursa. I što je vrlo važno finansiraju programe usavršavanja svojih zaposlenih.

Drugo, predstavnici privrede insistiraju na interaktivnoj nastavi i na predavačima koji, pored odgovarajućih teorijskih znanja, imaju i prethodno radno iskustvo u oblasti koju predaju i samim tim obezbeđuju da polaznici Programa dobiju dodatu vrednost. Istovremeno, predstavnici privrede iz svojih redova biraju iskusne i kompetentne gostujuće predavače, koji se uključuju u rešavanje konkretnih studija slučaja ili u izvođenje nastave na engleskom jeziku.

Treće, predstavnici privrede posebnu pažnju posvećuju uvažavanju interkulturalnih razlika. Međutim, oni treba i da neguju jedinstveno sagledavanje i proučavanje problema sa aspekta potreba i vrednosti multinacionalne grupacije kao celine. Savremeni trendovi posebno ukazuju na fenomen globalizacije i stoga bi na jedinstven način trebalo da se rešavaju izazovi, odnosno proaktivno koriste šanse iz promenljivog  savremenog okruženja.

Na kraju, možemo dodati da bi verovatno modeli uspostavljene poslovne saradnje privrede i unveriziteta bili još bolji ukoliko bi zakonska regulativa obligatorno preporučivala isto. 

Biljana Lazarević, senior consultant „Casa Forte“

 

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!