Interna revizija je aktivnost nezavisnog, objektivnog uveravanja i konsaltinga, osmišljena s ciljem kreiranja dodatne vrednosti i unapređenja poslovanja organizacije.

Ona pomaže organizaciji u postizanju ciljeva uvođenjem sistematskog, disciplinovanog pristupa proceni i unapređenju efektivnosti upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja.

Kreston MDMhttp://krestonmdm.com/sr/

KRESTON MDM je društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting osnovano 2005. godine kao MDM Revizija sa ciljem da gradi dinamičan poslovni odnos sa klijentima i pruža usluge najvišeg kvaliteta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!