Imam svoju firmu i kada sam pitao banku da ugovor o kreditu koji sam s njom zaključio uskladi sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga – rečeno mi je da se taj zakon ne odnosi na pravna lica. Da li je to tačno?

S obzirom na to da je Zakonom o izmenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga uređena oblast zaštite prava i interesa korisnika odredbe ovog zakona ne primenjuju se na ugovore koje su banke zaključile s pravnim licima. Međutim, ako smatrate da su u konkretnom slučaju Vaša prava i interesi u poslovanju s bankom povređeni, možete banci uputiti prigovor.

Prvo je potrebno da se banci obratite pismenim putem, a ona je u obavezi da Vam odgovori u roku od 15 dana od dana prijema Vašeg prigovora. Ako ne budete zadovoljni ishodom postupanja banke po Vašem prigovoru ili Vam banka ne odgovori u navedenom roku, možete uputiti pritužbu Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije, koji će, u skladu s pomenutom odlukom, postupati po Vašoj pritužbi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!