Propisi

Evidencija o otpadu - Šta je obaveza proizvođača?

Zakon o upravljanju otpadom propisuje obavezu proizvođača otpada da vode i čuvaju dnevnu evidenciju o otpadu i da najkasnije do 31. marta tekuće godine, dostave Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada sa podacima za prethodnu godinu.

Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010), članom 75. propisana je obaveza proizvođača otpada (svih pravnih lica i preduzetnika čijom se delatnošću proizvodi otpad), izuzev domaćinstava, da vode i čuvaju dnevnu evidenciju o otpadu i da najkasnije do 31. marta tekuće godine, dostave Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO1) sa podacima za prethodnu godinu.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!