Obrazovanje i posao

Edukativni vikend na planini od 5. do 7. aprila 2019. godine

“Kraljevi čardaci” i “Casa Forte” organizuju Edukativni vikend na planini od 05.aprila do 07.aprila 2019 godine.

CILJ EDUKACIJE

Pozivamo vas na interaktivni seminar u trajanju od dva dana tokom kojih ćemo podeliti teorijska znanja, praktična iskustva i dati jasna usmerenja i sugestije za implementaciju alata i modela iz velikih međunarodnih i domaćih korporacija koje mogu da koriste u unapređenju funkcionisanja malih i srednjih preduzeća.

Sve je zastupljenije usvajanje pozitivne prakse korporativnog sektora i najnoviji trendovi u organizacionoj strukturi i poslovanju malih kompanija  prate modele korporacija.

Probojem velikih multinacionalnih kompanija na srpsko tržište, fluktuacijom zaposlenih, saradnjom Local Key preduzeća sa ovim sistemima na nivou dobavljanja ili servisa, i sama filozofija i način rada velikih sistema su postali vidljivi i bliži malom preduzeću sa našeg područja.

Da li u želji da kopira uspešan model i težnje da poraste, ili imperativa da svoj način rada i svoje kalkulacije prilagodi velikim partnerima, uvode se brojne novine u poslovanje u MSP segmentu.

Šta ovo tačno znači za preduzeće i koje benefite donosi, zavisi od svrhe uvođenja, ali i shvatanja i stavova vlasnika i glavnih menadžera i njihove poslovne filzofije vezano za nove poslovne modele.

Podrška donosiocima odluka biće demonstrirana kroz poslovnu simulaciju Coin&Fund koji su konsultanti razvili za potrebe boljeg razumevanja uticaja svakodnevnih odluka na finansijske izveštaje-Bilans stanja, Bilans uspeha i bolje upravljanje tokovima gotovine.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

- Vlasnicima preduzeća i najvišem menadžmentu;

- Rukovodiocima, nosiocima poslovnih funkcija proizvodnja, prodaja, nabavka, logistika, finansije, računovodstvo, opšti poslovi;

- Pespektivnim referentima u kojima firma prepoznaje potencijal i želi da razvija njihove kompetence;

Pozivamo vas da uzmete učešće.

 

Konsultantska kuća “Casa Forte” se bavi poslovnim savetovanjem i organizovanjem seminara u cilju unapređenja rezultata poslovanja u preduzećima.

“Casa Forte” i njeni konsultanti Veljko Davidović i Biljana Lazarević su ulistani na spisak ovlašćenih konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD za ABS program (Advice for small businesses) i progaram IP (International project) što klijentima preduzeća daje priliku da budu korisnici projekata koji su subvencioni.

Sem toga, “Casa Forte” ima aktivnu saradnju sa Privrednom komorom Srbije, EEN (European Enterprise Network) Razvojnom agencijom Srbije i Fondom za razvoj Republike Srbije, brojnim ministarstvima, fakultetima  u cilju spajanja nauke i privrede.

“Casa Forte” iza sebe ima izuzetan broj pozitivno evaluiranih projekata i seminara.

www.casaforte.rs

https://www.linkedin.com/in/casa-forte-a13a45150

 

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!