Bez kategorije

Dušan Vujović: Javni dug nije više Pandorina kutija

Javni dug nije ni crna, a ni Pandorina kutija. Svi elementi javnog duga su poznati. Svi zajmovi su ratifikovani u parlamentu.

"Javni dug nije ni crna, a ni Pandorina kutija. Svi elementi javnog duga su poznati. Svi zajmovi su ratifikovani u parlamentu. Podaci o stanju javnog duga se objavljuju svakog meseca, ne samo ukupno u evrima već i po pojedinim valutama. Tri ključna elementa podižu nivo duga: fiskalni deficit opšte države, povećanje fiskalne likvidnosti i kursne razlike. Od početka programa reformi, dakle od 1. januara 2015. godine do 30. novembra ove godine ukupni dug je porastao sa 22,762 na 24,708 milijardi evra, dakle za nešto manje od dve milijarde evra. Učešće duga u BDP je povećano sa 70,4 odsto na 72,4 procenata. Od toga je oko 1,23 mlijarde evra ili 63 odsto otišlo na finansiranje fiskalnog deficita, a preostalih 37 odsto predstavljaju promenu likvidnosti i kursne razlike usled jačanja dolara u odnosu na evro i dinar. Očekujemo da će udeo javnog duga u BDP nastaviti da se smanjuje u narednim godinama, pre svega zbog projektovanog primarnog suficita i sistematski većeg prirasta BDP od troškova kamata u periodu 2017-2019. Ne vidim potrebu da se sistematski povećava fiskalna likvidnost. Prema tome, jedini faktor koji bi mogao da utiče na porast učešća javnog duga u BDP jeste dalje trajno jačanje dolara, ali to, po meni, nije verovatno."

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!