Da li u postupku prinudne naplate preko NBS (ne stečaja), poreska uprava ima prednost u odnosu na ostale poverioce?

Potencijalni osnov za sprovođenje mehanizma prinudne naplate sredstava sa računa dužnika, koji se vrši sa svih računa dužnika kod banaka na kojima ima sredstava (prema članu 47) mogu biti:

Knjigovodstvena agencija I.M.Ihttp://www.knjigovodstvoimi.rs/

Nudimo kompletnu uslugu knjigovodstva za sve vrste privrednih subjekata

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!