Da li se pravo nad intelektualnom svojinom jedino stiče upisom u odgovarajući registar ili može na neki drugi način?

U prvom slučaju (književna, naučna i umetnička dela), autor je nosilac prava nad svojim delom od momenta nastanka dela. Autorsko pravo ima svoju ličnu i imovinsku komponentu (pravo prve objave, pravo na priznanje autorstva, pravo umnožavanja, pravo distribucije i dr.)

U drugom slučaju (patenti, know-how, žigovi, industrijski dizajn, poslovno ime) momenat upisa u odgovarajući registar pred Zavodom intelektualne svojine jeste momenat sticanja prava.

Dakle, kada je reč o autorskom delu - autorko pravo se stiče momentom nastanka dela, a kada su u pitanju prava industrijske svojine - potrebno je sprovesti formalan postupak registracije. Međutim, i jedna i druga su apsolutna i podjednako deluju erga omnes (prema svima).

 

Advokatska kancelarija Gotovac

Advokatska kancelarija Gotovachttp://advokatigotovac.com/

Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbranama u krivičnim postupcima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!