Da li se pravnom licu-zakupcu priznaje kao poreski rashod plaćeni porez obračunat po osnovu prihoda nad nepokretnosti u posedu fizičkog lica (zakupodavac)?

Pravnom licu se priznaje poreski  rashod  za plaćeni porez  po osnovu  prihoda  nad nepokretnosti u posedu fizičkog lica. Direktno se plaćeni porez knjiži na teret troškova poreza na zakup.

T.O.T. d.o.o.http://tot.co.rs/

Naše preduzeće se bavi skupom poslova koji obezbeđuje funkcionisanje računovodstvenog informacionog sistema i poslova finansijske funkcije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!