Da li pred privrednim sudom, privredni subjekat može zastupati lice koje nije advokat?

Može, pod uslovom da je takvo lice diplomirani pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom, koje je u radnom odnosu kod privrednog subjekta.

Advokatska kancelarija Gotovachttp://advokatigotovac.com/

Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbranama u krivičnim postupcima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!