Berza

Da li London gubi poziciju svetskog centra za trgovinu zlatom?

London se suočava sa izazovima na više frontova zbog svog viševekovnog statusa kao mesta na kom se trguje zlatom.

Dve američke kompanije „CME Group Inc.“ i „Intercontinental Exchange Inc.“, stvorile su nove načine kupovine i prodaje plemenitih metala. Pored toga, obim trgovine u Njujorku raste, a Kina, gde većina metala završava, iznosi investitorima nove načine trgovanja zlatom. Sve ovo predstavlja pretnju londonskom tržištu, koje je, tokom istorije, bilo vodeći igrač u globalnoj trgovini plemenitim metalima.

London je centar trgovine zlatom još od kada se Mojsije Mocata preselio iz Amsterdama u London, a zatim, 1676. godine napravio saradnju sa kompanijom „East India Co.“, preko koje se zlato transportovalo u Indiju. Banka Engleske, osnovana 1694. godine, postala je centralni igrač u trgovini zlatom. Pozitivna strana pozicije, koju ima London je što se radni dan u Londonu preklapa i sa Njujorškim i sa radnim danom u Hong Kongu.

Koliki je obim trgovanja zlatom u Londonu?

Teško je znati. Ogromna većina trgovanja zlatom u Londonu odvija se van berze, u poslovima, koji su direktno pogođeni između kupca i prodavca – pri čemu svako preuzima rizik od drugog, bez kliring kuće, koja bi posredovala. Prema podacima „CPM Grupe“, obim trgovanja je, tokom prošle godine, premašio cifru od 6,2 biliona dolara.

Zašto London rizikuje da izgubi berzu zlata?

Manipulacija od strane nekih bankara Libora (londonske međubankarske ponuđene stope ili drugog merila za dnevno kretanje kamatnih stopa) pokrenula je pitanja o integritetu i nameštanjima cena, uključujući i to kako su bankari postavili dnevni benčmark za zlato u Londonu, što je dovelo do uvođenja veće kontrole od strane regulatora. Nova pravila, poznata pod nazivom MiFID II i Basel III mogu dovesti do smanjenja trgovinske razmene, što smanjuje glavnu prednost londonskog OTC tržišta. Pored toga, tu je i Bregzit, koji je naveo neke banke da najave svoj odlazak daleko od Londona.

Kakvu pretnju predstavlja Njujork?

CME Comex u Njujorku je najveće (i brzorastuće) tržište fjučersa za zlato. U trećem kvartalu, Comex je zabeležio rekordnu trgovinu, sa skoro 20 miliona ugovora. Prednost  Comexa, u poređenju sa londonskim tržištem, je transparentnost po pitanju obima, likvidnosti i cena, koja dolazi od trgovine na berzi i putem klirinške kuće.

Kakvu pretnju predstavlja Kina?

Kineski potrošači su najveći svetski kupci zlata i, za razliku od svojih kolega u Londonu i Njujorku, vole da fizički poseduju zlato koje kupuju. Obim šangajske berza zlata, koja je nastala pre 15 godina, je vremenom značajno porastao. Od prošle godine, na ovom tržištu je postavljena dnevna cena zlata, kao pokušaj uspostavljanja regionalnog merila i povećanja uticaja juana na cene. Ugovori o fjučersima mogu se naći na Šangajskoj berzi fjučersa, a nedavno je Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. ponudio zlatne fjučerse, denominovane u juanima i dolarima.

Koja je pozicija Londona?

Udruženje „LBMA“, koje zastupa trgovce u gradu, napravilo je dogovor sa kompanijom „Boat Services Ltd.“, kako bi kreiralo platformu za trgovinsko izveštavanje, koje će omogućiti da OTC ostane usklađeno sa propisima. U međuvremenu, Svetski savet za zlato, koji je radio sa Londonskom berzom za razmenu metala i grupom banaka, predstavio je novi sistem za trgovinu zlatnih i srebrnih fjučersa, pod oznakom LMEPrecious. Neke od najvećih banaka su počele da testiraju novu platformu za trgovanje plemenitih metala, koju je Autilla Inc. napravila u februaru. I CME i ICE imaju ugovore kako bi olakšali prelazak na transparentniju trgovinu.

Da li se London bori protiv gubljenja bitke?

Ne. Većina predstavništava banaka su dobro zastupljeni u gradu. Što je još važnije, float - ogromna količina zlata koja je osnov za trgovinu, u velikoj meri je koncentrisana u gradu. Više od 7.000 tona zlata i 32.000 tona srebra, koji ukupno vrede više od 19 milijardi dolara, čuvaju se u skrivenim trezorima, kojima upravljaju „Bank of England“, „JPMorgan Chase & Co.“, „HSBC Holdings Plc“, „ICBC Standard Bank Plc“ i drugi. I sve dok je zlato tamo, a industrija spremna da se prilagodi promenama, London će verovatno ostati dominantna sila na tržištu zlata.

 

Izvor: Bloomberg

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!