Da li banka ima pravo da naplati 500 dinara potvrdu o ostatku duga kredita koji se refinansira?

Svaka banka svoje poslovanje uređuje svojom poslovnom politikom, kojom utvrđuje način i uslove pod kojima pruža određene finansijske usluge pravnim i fizičkim licima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!