Obrazovanje i posao

Bezbednost i zdravlje na radu u okviru sistema poslovanja

Politika prevencije kao deo integrisanog sitema ima za cilj poboljšanje uslova rada u cilju podizanja nivoa bezbednosti i zdravlja radnika na radu.

Radno mesto u osnovi treba da pruži mogućnosti za lični rast, društveni razvoj i promociju zdravlja. Sa gledišta poslodavca, preduzimanje mera za poboljšanje zdravlja zaposlenih omogućava im da zadrže vredne zaposlene, zadrže zdravu radnu snagu, poboljšaju produktivnost, smanje nepotrebne troškove zapošljavanja i obuke i poboljšaju odnose na radnom mestu.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije - UBZRShttp://ubzrs.rs

Naša misija: Bezbedan rad, Pouzdan rad, Stručan rad, Bezbedan rad su "vrata" za sve poslove. „Hajde da uvek prvo prođemo kroz ova vrata".