Berza

Beogradska berza pokrenula projekat – “Izađi na berzu"

Aktiviranje tržišta kapitala moglo bi da otvori brojne mogućnosti za rast srpske privrede, ocenjeno je na predstavljenju projekta ''Izađi na berzu".

Cilj projekta je da pomogne razvoj tržišta kapitala u Srbiji kroz informisanje kompanija o mogućnosti da kapital obezbede izlaskom na Beogradsku berzu, uz stručnu pomoć.

Beogradska berza taj projekat sprovodi u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i konstultantskom kućom PwC.

"Uočili smo da je sve više domaćih kompanija, koje bi bankarske kredite želele da zamene nekim drugim načinom finansiranja rasta i razvoja. Zato smo zajedno sa EBRD kreirali projekat kojim ćemo kompanijama u Srbiji približiti mogućnost da svoj rast finansiraju korišćenjem kapitala, koji mogu da privuku izlaskom na berzu. Cilj nam je da u narednih godinu dana privučemo uspešne privatne kompanije koje će doneti odluku o izlasku na Beogradsku berzu", rekao je direktor “Beogradske berze” Siniša Krneta.

Tokom projekta sve kompanije koje su zainteresovane za izlazak na “Beogradsku berzu” će moći da se prijave, a od prijavljenih biće odabrane one, koje zadovoljavaju tehničke i finansijske kriterijume za izlazak na berzu.

Stručnjaci iz PwC-a će kompanijama pružiti besplatnu pomoć da uspešno prođu kroz proces pripreme za listiranje na “Beogradskoj berzi”.

Varšavska berza je model na koji se ugleda “Beogradska berza”, pa su na projektu angažovani i stručnjaci iz Poljske.

"Adekvatna strategija za razvoj uspešnog tržišta kapitala, podržana od svih igrača na tržištu, od ključnog je značaja za dalje planove i utvrđivanje načina na koji će se uspeh meriti. Kako bi se steklo poverenje u tržište kapitala kao pouzdan način ulaganja, neophodno je postaviti jasna i precizna pravila, efikasnu organizacionu i pravnu infrastrukturu za tržište kapitala, kao i odgovarajuće mere zaštite za manjinske akcionare", objasnio je Jacek Soča, stručnjak za tržista kapitala PwC Poljska.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!