Društvo

Beograd obeležava 75 godina od oslobođenja

Beograd obeležava 75 godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu, kada je 20. oktobra 1944. godine okončana 1.287 dana duga nemačka okupacija glavnog grada Jugoslavije.

Beogradska operacija počela je 10, a završila se 22. oktobra, oslobađanjem Zemuna. U zajedničkim borbenim dejstvima učestvovale su jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, pod komandom general-lajtanta Peka Dapčevića, i jedinica sovjetske Crvene armije, pod komandom maršala Fjodora Tolbuhina i generala Vladimira Ždanova.

U borbama su aktivno učestvovali i građani, posebno omladinci, uključivanjem u borbene redove jedinica, čuvanjem važnih objekata od uništenja od strane Nemaca, i pružanjem pomoći građanima.

Sa naše strane, za oslobođenje Beograda učestvovala je Prva armijska grupa koju su sačinjavali Prvi proleterski korpus i 12. Udarni korpus u čijem sastavu je bilo devet divizija jačine 60.000 boraca", priča Zdenko Duplančić, akter događaja koji je svoj petnaesti rođendan, 18. oktobra 1944, dočekao je u borbama oko Studentskog trga, prenosi B92.

Napad na Beograd je počeo 14. oktobra oko 16 sati, a već predveče, posle snažnih dejstava artiljerije, probijen je unutrašnji pojas neprijateljske odbrane i jedinice su produžile ka centru grada. U prva dva dana borbi, veći deo grada bio je oslobođen.

U toku noći 19. na 20. oktobar zauzeti su skoro svi objekti u gradu, a nemačke snage su se držale još samo na Kalemegdanu, Terazijama oko Palate Albanija, oko Glavne železnicke stanice i kod Savskog mosta.

"Konačno, 20. oktobra 1944. godine posle snažne artiljerijske pripreme zauzet je Kalemegdan, slomljen otpor na Čukarici i kod Savskog mosta i Beograd je oko 11 sati bio oslobođen", ispričao je Duplančić.

U sedmodnevnim borbama za oslobođenje Beograda poginulo je 2.953 boraca Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i 976 pripadnika Crvene armije.

Nemačke snage imale su 15.000 poginulih i 9.000 zarobljenih vojnika. U borbama je uništeno je ili zaplenjeo gotovo svo neprijateljsko teško naoružanje, oprema i tehnika.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!