Baza znanja

Šta podrazumeva obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom?

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom stupio je na snagu 15. maja 2009. godine, s tim da su odredbe, koje se odnose na obaveze poslodavaca, počele da se primenjuju godinu dana kasnije.

Kvalifikovani elektronski potpis postaje sastavni deo poslovanja

Usled progresivnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, elektronsko poslovanje postaje neminovnost. Uviđajući brojne prednosti, koje ovi noviteti nose i fizička i pravna lica ih sve češće počinju koristiti, kako za lične tako i za poslovne potrebe.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Brian Lack and Company International"

Iz svoje bogate ponude agencija "Art Ključ Nekretnine" izdvojila je pet atraktivnih stanova.

Ko i kako plaća porez na zakup nepokretnosti?

Obveznik poreza na prihode od izdavanja nepokretnosti je fizičko lice koje ostvaruje prihode po osnovu izdavanja u zakup ili podzakup nepokretnost.

Godina na izmaku je rekordna po izgradnji visokih zgrada

S obzirom da je ove godine izgrađen veliki broj ekstremno visokih zgrada, stiče se utisak da prisustvujemo svojevrsnom periodu oblakoderskog buma, a godišnji izveštaj Veća visokih zgrada i „Urban Habitat“-a podržavaju ovu teoriju.

Projektni menadžment u kulturi i umetnosti

Što je egzistencija ljudi više zavisila od njihovog rada, jačala je i potreba za novim metodom upravljačkog i organizacionog delovanja u radnom postupku. Krajem 19. i početkom 20. veka, tokom industrijske revolucije, kada manuelni rad ustupa mesto serijskoj proizvodnji, a u prvi plan izbija efikasnost i efektivnost poslovanja, konstituiše se nova disciplina – naučno upravljanje, što je prvobitni naziv za menadžment.

Šta nam donosi Briselski model poreskog sistema?

Jedna od trenutno najaktuelnijih tema je ta da se, prema planu pristupnih pregovora Republike Srbije i EU, očekuje da naša država u toku nastupajuće 2018. godine otvori pregovaračko poglavlje XVI koje je posvećeno porezima, a sama ta činjenica prilično intrigira domaću javnost i izaziva oprečne stavove.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Art Ključ Nekretnine"

Iz svoje bogate ponude agencija "Art Ključ Nekretnine" izdvojila je pet atraktivnih stanova.

10 tržišta nekretnina koja će biti u centru pažnje tokom 2018. godine

Agencija koja se bavi analizama za tržište nekretnina, „Trulia“, nedavno je objavila predviđanje kakvo će biti stanje na tržištu nekretnina u 2018. godini i listu 10 američkih gradova na koje treba obratiti pažnju.

Korak do poslovanja bez papira

Korišćenje vodene pare za mehanizaciju proizvodnje označilo je prvu industrijsku revoluciju. Uvođenje električne energije kao pokretača masovne proizvodnje glavni je element i ono što povezujemo sa drugom industrijskom revolucijom. Uvođenje informatičke tehnologije i elektronike kao glavnog činioca automatizacije proizvodnje istorija definiše kao treću industrijsku revoluciju.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!