Baza znanja

Coworking hub – prostor koji pruža mogućnost za usavršavanje

Ono što povezuje čoveka današnjice, iz velikog grada, i čoveka praistorije, iz pećine – jeste ta neugasiva žeđ za usavršavanjem. Bez obzira da li je to pokušaj da se napravi idealno oružje za lov ili da se dobije unapređenje na poslu, čovek uvek teži da postigne nešto više i nešto bolje. Svako od nas teži da bude najbolja verzija sebe.

Zašto je važno da preduzeće ima strategiju komunikacije?

Pojam strategija se mnogo koristi, ali se često pogrešno tumači. Uglavnom se shvata kao neka vrsta plana, koji pomaže da se ostvare kratkoročni i dugoročni ciljevi.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Kaća Lazarević Nekretnine"

Iz svoje bogate ponude agencija "Kaća Lazarević Nekretnine" izdvojila je pet atraktivnih stanova.

Izbor i način odlučivanja odbora poverilaca u stečajnom postuku

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine, a stupio je na snagu 25. decembra 2017. godine.

Započnite sopstveni posao

Vlada Srbije i PKS kao njen partner kontinuirano rade na podizanju svesti lјudi o značaju razvijanja preduzetničkog duha. Naši preduzetnici treba da budu odlučni da započnu sopstveni posao.

Može li Srbija u korak sa svetom kada je digitalizacija ekonomije i društva u pitanju?

U našim medijima, privredi, a i društvu u celini, digitalizacija je vrlo česta tema, sagledavana sa mnogih aspekata, a opet nedorečena kada je pojedinac, građanin u pitanju.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Brian Lack and Company International"

Iz svoje bogate ponude agencija "Brian Lack and Company International" izdvojila je pet atraktivnih stanova.

Šampion finansijskog tržišta-akcije čija je cena porasla 250 puta

Istraživanje Erika Conley (Zen investor blog), koji se bavio kretanjem cena akcija unutar S&P 1.500, u periodu od 2009. godine do danas, dalo je ultimativnog šampiona u prinosu i zaradi.

Šta je rapport?

Rapport predstavlja odnos između dve osobe, koji se uspostavlja u prvih nekoliko sekundi. Sigurno ste nekad bili u situaciji da vam neko „ne prija“ ili vam je „vrlo simpatičan“, a da ne znate razlog tome. Upravo je to ono što čini rapport.

E-Business - veća efikasnost i konkurentnost

Elektronsko poslovanje, poznatije kao e-Business, mora biti definisano kao određeni trgovinski proces, baziran na automatizovanom informacionom sistemu, što se danas najčešće realizuje uz pomoć naprednih Web tenologija i sve većim brojem raspoloživih mrežnih servisa, koji generalno olakšavaju sve procese, koji posredno i neposredno opslužuju elektronsko poslovanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!