Baza znanja

Preduzetništvo iz ugla mladih žena – da ili ne?

Preduzetništvo predstavlja stalnu potrebu za promenama što znači da se preduzetnička kreativnost i inovacije moraju primenjivati kako bi se preduzetničko razmišljanje, usmerilo i podsticalo na rizikovanje u poslovanju. Upravo zbog toga je jako bitan podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva.

Žensko preduzetništvo uticajnije u Srbiji nego u Danskoj

Skoro da ne poverujete: žensko preduzetništvo uticajnije u Srbiji nego u Danskoj, a srpske kompanije u kojima su na vodećim pozicijama žene imaju veći udeo u ostvarenoj neto dobiti, u odnosu na takve kompanije u Slovačkoj, Nemačkoj, Belgiji, Švajcarskoj, Češkoj i Mađarskoj - pokazuje analiza ženskog preduzetništva u 13 evropskih zemalja. Znači li to da su poslovne žene u Srbiji uspešnije?

Nekoliko stvari koje treba da znate prilikom planiranja investicije

Ukoliko bi investicije, raspolaganje novcem i finansijske odluke bile jednostavne, verovatno nikada ne bi postojala zanimanja, poput finansijskih savetnika ili investicionih menadžera.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Brian Lack and Company International"

Iz svoje bogate ponude agencija "Brian Lack and Company International" izdvojila je pet atraktivnih nekretnina.

Izvori finansiranja za MMSPP - državna pomoć

Razvoj preduzetništva u Republici Srbiji je osnova daljeg razvoja privrede u narednom periodu, kao i uspešnog završetka procesa integracije u EU. Dugoročna konkurentnost privrede stvara se na preduzetničkoj inicijativi, kao i znanju u svim bitnim oblastima za uspešno poslovanje jednog privrednog subjekta, ali poznavanje izvora finasijskih sredstava zauzimaju posebno značajno mesto.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Brian Lack and Company International"

Iz svoje bogate ponude agencija "Brian Lack and Company International" izdvojila je pet atraktivnih nekretnina.

Problemi interne komunikacije

Svakodnevno se trudimo da naš način komuniciranja uskladimo sa kolegama kako bi kompanija uspešno funkcionisala.

Šta o finansijama treba da znaju preduzetnice?

Posao preduzetnice u savremenim uslovima postaje sve zahtevniji, u smislu obezbeđenja dugoročnog profitabilnog poslovanja, i obavljanja aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima zainteresovanih lica.

Žene u preduzetničkim vodama, kreditima i štednji

Kako se žene snalaze u preduzetničkim vodama? Koliko njih se odvaži da pokrene sopstveni biznis i kako usklađuju porodične obaveze sa poslovnim? Povodom 8. marta o tome govori predstavnik “Erste Banke”, koji vodi program „Korak po korak“, a koji je, između ostalog, namenjen i početnicima u biznisu.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Brian Lack and Company International"

Iz svoje bogate ponude agencija "Brian Lack and Company International" izdvojila je pet atraktivnih nekretnina.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!