Baza znanja | Poresko savetovanje

Šta su transferne cene? (2. deo)

U prošlomesečnom tekstu smo objasnili na jednostavnom primeru šta su transferne cene. U ovom tekstu biće reči o izveštaju o transfernim cenama, koji su srpski poreski obveznici obavezni da dostave nadležnoj poreskoj upravi uz svoj poreski bilans u roku od 180 dana od isteka poreske godine.

Ultra bogati se sele u Italiju zbog niskih poreskih stopa

Milioneri iz celog sveta, od Rusije do Norveške i SAD teže da iskoriste prednosti italijanskih niskih poreskih stopa za super bogate.

Poreske reforme u SAD mogu ugroziti nekoliko evropskih banaka

Međunarodni stručnjaci upozoravaju da bi pojedine evropske banke mogle da budu ugrožene izmenama, koje donosi novi Republikanski poreski plan u SAD-u.

Projekat BEPS - smanjuje gubitke zbog izbegavanja plaćanja poreza

Procene koje su rađene 2013. godine - pokazuju da godišnji gubici prihoda od poreza na dobit, na svetskom nivou, usled poreske evazije, iznose od 4 – 10 odsto, što odgovara novčanom iznosu od 100 - 240 milijardi američkih dolara godišnje.

Da, prevare se mogu dogoditi i u vašem biznisu

Zbog raznih prevara i malverzacija u poslovanju, organizacije širom sveta  gube 5 odsto godišnjih prihoda, navodi se u studiji, koju je sprovelo Udruženje ovlašćenih istraživača  prevara u poslovanju (ACFE).

Da li je poreskim proneverama multinacionalnih kompanija došao kraj?

Pažnju medija i šire javnosti u poslednjih nekoliko godina sve više zaokupljaju finansijske konstrukcije multinacionalnih kompanija, kao što su ’’Apple’’, ’’Google’’, ’’Amazon’’ i ’’Starbucks’’, kojima umanjuju svoje poreske izdatke na nivou od nekoliko milijardi dolara na godišnjem nivou. Prema procenama OECD-a, u 2014. godini poreske vlasti su usled ovakvih aktivnosti izgubile poreske prihode u visini između 100 i 240 milijardi dolara.

Novi Pravilnik o PDV-po meri Poreske uprave, a ne privrednika

Novi Pravilnik kojim se propisuje sadržaj evidencija i obaveza sačinjavanja pregleda obračuna PDV-a, donet je 15. avgusta, potpisan od strane ministra i objavljen 5. oktobra, a njegova primena počinje 1. januara 2018. godine.

Poreski sistem Srbije kasni za Evropom 30 godina

Po ko zna koji put najavljuje se poreska reforma, a čini se da se i ovaj put država i privrednici razilaze. I dok iz Ministarstva finansija najavljuju izmene propisa o porezima na dodatu vrednost, imovinu, akcizama, kao i poseban zakon o nadoknadama, privrednici ponavljaju dugogodišnji zahtev da bi trebalo smanjiti finansijsko opterećenje, pre svega, kroz smanjenje poreza na zarade, kao i da se promeni poreski model koji nije fokusiran na kontrolu crnog tržišta. U izjavi za Ekonomski Online predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković je istakao da je za povećanje privredne aktivnosti najvažnije da se smanje finansijske obaveze, kako porezi, tako i parafiskalni nameti.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!