Društvo

Agencija za lekove: Hidrohlortiazidi malo povećavaju rizik od tumora kože

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) saopštila je da nova saznanja ukazuju na malo povećanje rizika od moguće pojave nemelanomskog tumora kože kod pacijenata koji više godina koriste lekove sa hidrohlortiazidom u odnosu na učestalost javljanja tih oboljenja kod osoba koje ne primenjuju te lekove.

Navodeći da je reč o leku koji se primenjuje za lečenje povišenog krvnog pritiska i drugih oboljenja kod velikog broja pacijenata, najčešće u kombinaciji s drugim lekovima, ALIMS je u pismu medicinskim radnicima i pacijentima naveo da je od ranije poznato da hidrohlortiazid može da poveća osetljivost kože na UV zračenje, što kako se navodi, može da bude mogući uzrok većeg rizika od pojave promena na koži.

„Nova saznanja potiču iz istraživanja koja su sprovedena u Danskoj. Nakon procene tih saznanja, Evropska agencija za lekove je zaključila da korist primene hidrohlortiazida i dalje prevazilazi moguće rizike od ispoljavanja neželjenih reakcija”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da do objave pisma u Srbiji nije prijavljen nijedan slučaj nemelanomskog tumora kože kod pacijenata lečenih hidrohlortiazidom.

ALIMS je pozvao medicinske radnike da pacijente koji primenjuju hidrohlortiazid, sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima, obaveste o riziku od nemelanomskih karcinoma kože i savetuju im da redovno vrše pregled kože zbog mogućeg nastanka bilo kakvih novih lezija ili promena već postojećih lezija, kao i da o svakoj sumnjivoj kožnoj leziji odmah obaveste svog lekara.

„Sumnjive kožne lezije treba odmah pregledati, potencijalno uključujući i histološki pregled uzorka biopsije. Pacijentima treba savetovati da ograniče izlaganje sunčevoj svetlosti i UV zracima, kao i da koriste odgovarajuću zaštitu prilikom izlaganja sunčevoj svetlosti i UV zracima, kako bi se smanjio rizik od karcinoma kože. Potrebno je da se pažljivo razmotri upotreba hidrohlortiazida kod pacijenata koji su ranije imali karcinom kože”, naveo je ALIMS.

Pacijentima je preporučeno da samostalno ne prekidaju terapije koje su im propisali lekari kao i da redovno obavljaju pregled kože zbog mogućeg nastanka bilo kakvih novih promena na koži.

„O svakoj sumnjivoj promeni na koži odmah obavestiti svog lekara. Ograničiti izlaganje sunčevoj svetlosti i UV zracima i koristiti odgovarajuću zaštitu prilikom izlaganja sunčevoj svetlosti i UV zracima, kako bi se smanjio opšti rizik od karcinoma kože. Obavestiti svog lekara pri narednom pregledu ukoliko ste ranije bolovali od bilo kakvog tumora kože”, stoji u sapštenju, prenosi Beta.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!