Propisi

Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević

Advokatska kancelarija pruža različite vrste usluga.

Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević, sa sedištem  Beogradu, ul. Ljermontova br. 19, počev od 10.10.1995. godine obezbeđuje klijentima zaštitu njihovih pravnih interesa u sledećim oblastima:

- ostvarivanje prava na naknadu svih vrsta šteta u sudskom i vansudskom postupku,
- naplata novčanih i nenovčanih potraživanja u sudskom i vansudskom postupku,
- osnivanje i brisanje iz registra firmi, predstavništava i  ogranaka u Srbiji,
- upis i promena registrovanih podataka o firmi, predstavništu i ogranku,
- promene pravne forme i statusne promene firmi i preduzetnika.

Konsalting iz oblasti trgovinskog prava: naknada štete, osnivanje firme, naplata potraživanja

Više informacija o advokatskim uslugama, koje pruža Advokatska kancelarija Dragana Lj. Đorđević, možete saznati na sajtu www.djordjevic-lawyer.co.rs

(www.linkedin.com/in/dragana-djordjevic-98540314)

Ukoliko su vam potrebne navedene vrste advokatskih usluga možete kontaktirati Draganu Đorđević na mejl adresu draganadjordjevic@ymail.com ili na  tel. 063/84-27-661.

 

 

 

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!