Propisi i praksa

Ubuduće brži stečajni postupci i bolja naplata poverilaca

Predložene izmene Zakona o stečaju doprineće da se prekine začarani krug dugovanja između preduzeća, a radnici u tim preduzećima brže će naplaćivati svoja potraživanja, navodi Ministarstvo privrede.

Da li je pored akta o proceni rizika bezbednosti na radu, neophodno, u skladu sa Zakonom o bezbednosti na radu, imati propratna dodatna akta, koja bliže uređuju procenu rizika i mere bezbednosti na radu?

Pored akta o proceni rizika poslodavac izrađuje Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu i Program osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad. Pročitaj

Kako znati šta su posetioci sajta kucali da bi nas pronašli?

Kako su posetioci došli do vašeg sajta, odnosno, šta su kucali u polju za pretragu možete saznati na nekoliko načina. Ako želite da saznate kako ste došli do organskog saobraćaja, odnosno, želite da vidite šta su posetioci ukucali u polje za pretragu, a zatim kliknuli na vaš sajt – treba povezati sajt sa Google Search Console. Pročitaj

Šta predstavlja pojam CRM?

CRM (Customer Relationship Management) je u osnovi pristup, kojim jedna organizacija upravlja svojim odnosima i interakcijama sa klijentima. Pročitaj

Kako registrovati socijalno preduzeće, odnosno, subjekt?

Pošto ne postoji zakonski okvir za socijalna preduzeća, većina inicijativa i firmi koje postoje registrovane su kao klasični doo ili kao udruženje građana. Pročitaj

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!